To use all functionalities, get business discounts and order products, please register here.

Zaštitni uređaj diferencijalne struje - FID 2P

FID SKLOPKA JEL1 2P 10A/30MA

Marka 

Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
10 A
Prekidna moć
6 kA
Struja odziva
30 mA
Garancija

FID SKLOPKA JEL1 2P 16A/30MA

Marka 

Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
16 A
Prekidna moć
6 kA
Struja odziva
30 mA
Garancija

FID SKLOPKA JEL1 2P 20A/30MA

Marka 

Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
20 A
Prekidna moć
6 kA
Struja odziva
30 mA
Garancija

FID SKLOPKA JEL1 2P 25A/30MA

Marka 

Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
25 A
Prekidna moć
6 kA
Struja odziva
30 mA
Garancija

FID SKLOPKA JEL1 2P 32A/30MA

Marka 

Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
32 A
Prekidna moć
6 kA
Struja odziva
30 mA
Garancija

FID SKLOPKA JEL1 2P 40A/30MA

Marka 

Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
40 A
Prekidna moć
6 kA
Struja odziva
30 mA
Garancija

FID SKLOPKA JEL1 2P 63A/30MA

Marka 

Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
63 A
Prekidna moć
6 kA
Struja odziva
30 mA
Garancija

FID SKLOPKA JEL1 2P 80A/30MA

Marka 

Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
80 A
Prekidna moć
6 kA
Struja odziva
30 mA
Garancija

FID SKLOPKA JEL1 2P 100A/30MA OMEGA

Marka 

Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
100 A
Prekidna moć
6 kA
Struja odziva
30 mA
Garancija

FID SKLOPKA JEL1A 2P 10A/30MA

Marka 

Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
10 A
Prekidna moć
6 kA
Struja odziva
30 mA
Garancija

FID SKLOPKA JEL1A 2P 16A/30MA

Marka 

Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
16 A
Prekidna moć
6 kA
Struja odziva
30 mA
Garancija

FID SKLOPKA JEL1A 2P 20A/30MA

Marka 

Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
20 A
Prekidna moć
6 kA
Struja odziva
30 mA
Garancija

FID SKLOPKA JEL1A 2P 25A/30MA

Marka 

Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
25 A
Prekidna moć
6 kA
Struja odziva
30 mA
Garancija

FID SKLOPKA JEL1A 2P 32A/30MA

Marka 

Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
32 A
Prekidna moć
6 kA
Struja odziva
30 mA
Garancija

FID SKLOPKA JEL1A 2P 40A/30MA

Marka 

Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
40 A
Prekidna moć
6 kA
Struja odziva
30 mA
Garancija

FID SKLOPKA JEL1A 2P 63A/30MA

Marka 

Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
63 A
Prekidna moć
6 kA
Struja odziva
30 mA
Garancija

FID SKLOPKA JEL1A 2P 80A/30MA

Marka 

Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
80 A
Prekidna moć
6 kA
Struja odziva
30 mA
Garancija

STRUJNA SKLOPKA JEL1A DC 2P 100A/30MA

Marka 

Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
100 A
Prekidna moć
6 kA
Struja odziva
30 mA
Garancija

KOMBINIRANE FID SKLOPKE JEL5 2P 10A/30mA

Marka 

Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
10 A
Prekidna moć
6 kA
Struja odziva
30 mA
Garancija

KOMBINIRANE FID SKLOPKE JEL5 2P 16A/30mA

Marka 

Nazivni napon
230 V
Nazivna struja
16 A
Prekidna moć
6 kA
Struja odziva
30 mA
Garancija

Cijene su s PDV-om