To use all functionalities, get business discounts and order products, please register here.

Kranji prekidači

GRANIČNI PREKIDAČ CSA-001

Marka 

Ip zaštita
IP66
Opterečenje
10A
Induktivni teret
4A
Garancija

GRANIČNI PREKIDAČ CSA-003

Marka 

Ip zaštita
IP66
Opterečenje
10A
Induktivni teret
4A
Garancija

GRANIČNI PREKIDAČ CSA-012

Marka 

Ip zaštita
IP66
Opterečenje
10A
Induktivni teret
4A
Garancija

GRANIČNI PREKIDAČ CSA-031

Marka 

Ip zaštita
IP66
Opterečenje
10A
Induktivni teret
4A
Garancija

GRANIČNI PREKIDAČ CSA-021

Marka 

Ip zaštita
IP66
Opterečenje
10A
Induktivni teret
4A
Garancija

GRANIČNI PREKIDAČ CSA-081

Marka 

Ip zaštita
IP66
Opterečenje
10A
Induktivni teret
4A
Garancija

GRANIČNI PREKIDAČ TZ-6001

Marka 

Ip zaštita
IP65
Opterečenje
15A
Induktivni teret
5A
Garancija

GRANIČNI PREKIDAČ TZ-6101

Marka 

Ip zaštita
IP65
Opterečenje
15A
Induktivni teret
5A
Garancija

GRANIČNI PREKIDAČ TZ-6102

Marka 

Ip zaštita
IP65
Opterečenje
15A
Induktivni teret
5A
Garancija

GRANIČNI PREKIDAČ TZ-6104

Marka 

Ip zaštita
IP65
Opterečenje
15A
Induktivni teret
5A
Garancija

GRANIČNI PREKIDAČ TZ-6143

Marka 

Ip zaštita
IP65
Opterečenje
15A
Induktivni teret
5A
Garancija

GRANIČNI PREKIDAČ TZ-6106

Marka 

Ip zaštita
IP65
Opterečenje
15A
Induktivni teret
5A
Garancija

GRANIČNI PREKIDAČ CM-1307

Marka 

Ip zaštita
IP65
Opterečenje
15A
Induktivni teret
5A
Garancija

GRANIČNI PREKIDAČ CM-1309

Marka 

Ip zaštita
IP65
Opterečenje
15A
Induktivni teret
5A
Garancija

GRANIČNI PREKIDAČ CM-1308

Marka 

Ip zaštita
IP65
Opterečenje
15A
Induktivni teret
5A
Garancija

GRANIČNI PREKIDAČ CM-1305

Marka 

Ip zaštita
IP65
Opterečenje
15A
Induktivni teret
5A
Garancija

GRANIČNI PREKIDAČ CM-1703

Marka 

Ip zaštita
IP65
Opterečenje
15A
Induktivni teret
5A
Garancija

GRANIČNI PREKIDAČ CM-1705

Marka 

Ip zaštita
IP65
Opterečenje
15A
Induktivni teret
5A
Garancija

GRANIČNI PREKIDAČ TZ-8104

Marka 

Ip zaštita
IP40
Opterečenje
5A
Induktivni teret
3A
Garancija

GRANIČNI PREKIDAČ TZ-8108

Marka 

Ip zaštita
IP40
Opterečenje
5A
Induktivni teret
3A
Garancija

Cijene su s PDV-om