To use all functionalities, get business discounts and order products, please register here.

Kablovski konektori izolirani

SVS 1.25-4 IZOLIRANA VILIČASTA STOPICA /CRVENI (100 kom. po pakiranju)

Marka 

Sekcija od sklopnika
0.5-1.5 mm²
*Bilješka
Cijena po paketu

SVS 1.25-5IZOLIRANA VILIČASTA STOPICA/CRVENI (100 kom. po pakiranju)

Marka 

Boja
Crvena
Sekcija od sklopnika
0.5-1.5 mm²
*Bilješka
Cijena po paketu

SVS 1.25-6 IZOLIRANA VILIČASTA STOPICA/CRVENI (100 kom. po pakiranju)

Marka 

Boja
Crvena
Sekcija od sklopnika
0.5-1.5 mm²
*Bilješka
Cijena po paketu

SVS 2-4 IZOLIRANA VILIČASTA STOPICA/PLAVI (100 kom. po pakiranju)

Marka 

Boja
Plava
Sekcija od sklopnika
1.5-2.5 mm²
*Bilješka
Cijena po paketu

SVS 2-5 IZOLIRANA VILIČASTA STOPICA/PLAVI (100 kom. po pakiranju)

Marka 

Boja
Plava
Sekcija od sklopnika
1.5-2.5 mm²
*Bilješka
Cijena po paketu

SVS 2-6 IZOLIRANA VILIČASTA STOPICA/PLAVI (100 kom. po pakiranju)

Marka 

Boja
Plava
Sekcija od sklopnika
1.5-2.5 mm²
*Bilješka
Cijena po paketu

SVS 5.5-4 IZOLIRANA VILIČASTA STOPICA/ŽUTI (100 kom. po pakiranju)

Marka 

Boja
Žuta
Sekcija od sklopnika
4-6 mm²
*Bilješka
Cijena po paketu

SVS 5.5-5 IZOLIRANA VILIČASTA STOPICA/ŽUTI (100 kom. po pakiranju)

Marka 

Boja
Žuta
Sekcija od sklopnika
4-6 mm²
*Bilješka
Cijena po paketu

SVS 5.5-6 IZOLIRANA VILIČASTA STOPICA/ŽUTI (100 kom. po pakiranju)

Marka 

Boja
Žuta
Sekcija od sklopnika
4-6 mm²
*Bilješka
Cijena po paketu

IZOLIRANA STOPICA MDD MUŠKA 1.25-187/CRVENA (100 kom. po pakiranju)

Marka 

Boja
Crvena
Sekcija od sklopnika
1 mm²
*Bilješka
Cijena po paketu

IZOLIRANA STOPICA MDD MUŠKA 1.25-250/CRVENA (100 kom. po pakiranju)

Marka 

Boja
Crvena
Sekcija od sklopnika
1 mm²
*Bilješka
Cijena po paketu

IZOLIRANA STOPICA MDD MUŠKA 2-187/PLAVA (100 kom. po pakiranju)

Marka 

Boja
Plava
Sekcija od sklopnika
1.5-2.5 mm²
*Bilješka
Cijena po paketu

IZOLIRANA STOPICA MDD MUŠKA 2-250/PLAVA (100 kom. po pakiranju)

Marka 

Boja
Plava
Sekcija od sklopnika
1.5-2.5 mm²
*Bilješka
Cijena po paketu

IZOLIRANA STOPICA MDD MUŠKA 5.5-250/ŽUTA (100 kom. po pakiranju)

Marka 

Boja
Žuta
Sekcija od sklopnika
4-6 mm²
*Bilješka
Cijena po paketu

IZOLIRANA STOPICA FDD ŽENSKA 1.25-187/CRVENA (100 kom. po pakiranju)

Marka 

Boja
Crvena
Sekcija od sklopnika
1 mm²
*Bilješka
Cijena po paketu

IZOLIRANA STOPICA FDD ŽENSKA 1.25-250/CRVENA (100 kom. po pakiranju)

Marka 

Boja
Crvena
Sekcija od sklopnika
1 mm²
*Bilješka
Cijena po paketu

IZOLIRANA STOPICA FDD ŽENSKA 2-187/PLAVA (100 kom. po pakiranju)

Marka 

Boja
Plava
Sekcija od sklopnika
1.5-2.5 mm²
*Bilješka
Cijena po paketu

IZOLIRANA STOPICA FDD ŽENSKA 2-250/PLAVA (100 kom. po pakiranju)

Marka 

Boja
Plava
Sekcija od sklopnika
1.5-2.5 mm²
*Bilješka
Cijena po paketu

IZOLIRANA STOPICA FDD ŽENSKA 5.5-250/ŽUTA (100 kom. po pakiranju)

Marka 

Boja
Žuta
Sekcija od sklopnika
4-6 mm²
*Bilješka
Cijena po paketu

IZOLIRANI KABLOVSKI ZAVRŠETAK PTV 1.25-10/CRVENI (100 kom. po pakiranju)

Marka 

Boja
Crvena
Sekcija od sklopnika
0.25-1.5 mm²
*Bilješka
Cijena po paketu

Cijene su s PDV-om